Download Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Lâm Đồng Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 17/5/2013 Dung lượng: 52 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 23/2013/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng
 

Để xem nội dung Quyết định 23/2013/QĐ-UBND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quyet dinh 232013qd ubnd ky boi nguyen xuan tien sua doi bo sung quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc cua so giao thong van tai tinh lam dong ban hanh kem theo quyet dinh so 232009qd ubnd ngay 0862009 cua ubnd tinh lam dong do ubnd tinh lam dong ban hanh , tai Quyết định 23/2013/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 23/2013/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá