Download Quyết định 21/2002/QĐ-CTUBBT V/v Ban hành quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Bình Thuận Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/3/2002 Dung lượng: 21 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng RTF  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 21/2002/QĐ-CTUBBT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 21/2002/QĐ-CTUBBT của UBND Tỉnh Bình Thuận : V/v Ban hành quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
 

Để xem nội dung Quyết định 21/2002/QĐ-CTUBBT bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 21/2002/QĐ-CTUBBT quyet dinh 212002qd ctubbt ky boi huynh tan thanh vv ban hanh quy dinh ve phan cap tham dinh ket qua dau thau hoac chao gia canh tranh mua sam tai san khi su dung nguon von ngan sach nha nuoc do ubnd tinh binh thuan ban hanh , tai Quyết định 21/2002/QĐ-CTUBBT mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 21/2002/QĐ-CTUBBT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá