Download Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa

Phát hành bởi: UBND Tỉnh An Giang Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 09/4/2013 Dung lượng: 181 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 16/2013/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa phương thực hiện
 

Để xem nội dung Quyết định 16/2013/QĐ-UBND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quyet dinh 162013qd ubnd ky boi huynh the nang ve viec quy dinh muc thu che do thu nop quan ly va su dung phi tham dinh de an bao cao tham do khai thac su dung nuoc duoi dat; khai thac su dung nuoc mat; xa nuoc thai vao nguon nuoc cong trinh thuy loi do co quan dia phuong thuc hien do ubnd tinh an giang ban hanh , tai Quyết định 16/2013/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 16/2013/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá