Download Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Phát hành bởi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/2/2005 Dung lượng: 27 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng RTF  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
 

Để xem nội dung Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN quyet dinh 1272005qd nhnn ky boi td le duc thuy ve viec sua doi bo sung mot so dieu cua quy che cho vay cua to chuc tin dung doi voi khach hang ban hanh theo quyet dinh so 16272001qd nhnn ngay 31122001 cua thong doc ngan hang nha nuoc do ngan hang nha nuoc viet nam ban hanh , tai Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá