Download Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Ban hành danh mục, định lượng, quy mô hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thực hiện Nghị quyết sô 24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Khánh Hòa Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 19/3/2013 Dung lượng: 111 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa : Ban hành danh mục, định lượng, quy mô hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thực hiện Nghị quyết sô 24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 

Để xem nội dung Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quyet dinh 062013qd ubnd ky boi le duc vinh ban hanh danh muc dinh luong quy mo ho tro giong cay trong vat nuoi thuc hien nghi quyet so 242012nq hdnd ngay 04122012 cua hoi dong nhan dan tinh do ubnd tinh khanh hoa ban hanh , tai Quyết định 06/2013/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 06/2013/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá