Download Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Cà Mau Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 27/2/2009 Dung lượng: 1440 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
 

Để xem nội dung Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Quyết định 03/2009/QĐ-UBND quyet dinh 032009qd ubnd ky boi pham thanh tuoi ban hanh quy dinh trinh tu thu tuc soan thao ban hanh kiem tra ra soat va he thong van ban quy pham phap luat cua hoi dong nhan dan uy ban nhan dan cac cap do ubnd tinh ca mau ban hanh , tai Quyết định 03/2009/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 03/2009/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá