Download Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu thay đổi hộ khẩu

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 07/5/2013 Dung lượng: 33 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nếu bạn muốn chuyển khẩu đi một nơi khác thì bạn cần khai vào phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu và được sự đồng ý của cơ quan địa phương
 

MẪU HK02
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………………

Họ và tên người báo: (*)..............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................….. Điện thoại: ...........................................................

Quan hệ với chủ hộ: (*).................................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ………………………………….. Sổ hộ khẩu số: .............................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................…. Điện thoại: ..................................................................

NỘI DUNG THAY ĐỔI:......................................................................................................................................

 

Tải phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu để biết thêm chi tiết

link Download Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu , tai Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu mien phi down load xem


Tài liệu Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá