Download Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thưc nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Phát hành bởi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 12/7/2013 Dung lượng: 109 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang : Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thưc nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 

Để xem nội dung Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND nghi quyet 072013nq hdnd ky boi phan van sau ve muc trich tu cac khoan thu hoi phat hien qua cong tac thanh tra da thuc nop vao ngan sach nha nuoc tren dia ban tinh an giang do hoi dong nhan dan tinh an giang ban hanh , tai Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND mien phi down load xem


Tài liệu Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá