Download Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Phát hành bởi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 12/7/2013 Dung lượng: 114 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang : Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
 

Để xem nội dung Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND nghi quyet 032013nq hdnd ky boi phan van sau ve muc ho tro can bo cong chuc lam viec tai bo phan tiep nhan va tra ket qua cua co quan hanh chinh nha nuoc cac cap tren dia ban tinh an giang do hoi dong nhan dan tinh an giang ban hanh , tai Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mien phi down load xem


Tài liệu Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá