Download Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh

Phát hành bởi: HĐND Trà Vinh Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 11/7/2013 Dung lượng: 585 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh : Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh
 

Để xem nội dung Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND nghi quyet 012013nq hdnd ky boi duong hoang nghia ve viec quy dinh mot so che do dinh muc chi tieu tai chinh phuc vu hoat dong cua hdnd cac cap tinh tra vinh do hdnd tra vinh ban hanh , tai Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND mien phi down load xem


Tài liệu Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá