Download Nghị định 94/2004/NĐ-CP Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 23/2/2004 Dung lượng: 15 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng RTF  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 94/2004/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 94/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009
 

Để xem nội dung Nghị định 94/2004/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 94/2004/NĐ-CP nghi dinh 942004nd cp ky boi phan van khai nghi dinh phe chuan so luong danh sach cac don vi bau cu va so dai bieu duoc bau o moi don vi bau cu dai bieu hoi dong nhan dan tinh thai nguyen nhiem ky 2004 2009 do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 94/2004/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 94/2004/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá