Download Nghị định 85/2012/NĐ-CP Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 15/10/2012 Dung lượng: 942 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 85/2012/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
 

Để xem nội dung Nghị định 85/2012/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 85/2012/NĐ-CP nghi dinh 852012nd cp ky boi nguyen tan dung ve co che hoat dong co che tai chinh doi voi cac don vi su nghiep y te cong lap va gia dich vu kham benh chua benh cua cac co so kham benh chua benh cong lap do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 85/2012/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 85/2012/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá