Download Nghị định 31/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 11/5/2011 Dung lượng: 257 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 31/2011/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 

Để xem nội dung Nghị định 31/2011/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 31/2011/NĐ-CP nghi dinh 312011nd cp ky boi nguyen tan dung sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 752006nd cp ngay 02 thang 8 nam 2006 cua chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua luat giao duc do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 31/2011/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 31/2011/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá