Download Nghị định 29/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/4/2013 Dung lượng: 141 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 29/2013/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 

Để xem nội dung Nghị định 29/2013/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 29/2013/NĐ-CP nghi dinh 292013nd cp ky boi nguyen tan dung sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 922009nd cp ngay 22 thang 10 nam 2009 cua chinh phu ve chuc danh so luong mot so che do chinh sach doi voi can bo cong chuc o xa phuong thi tran va nhung nguoi hoat dong khong chuyen trach o cap xa do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 29/2013/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 29/2013/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá