Download Nghị định 22/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 13/3/2013 Dung lượng: 440 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 22/2013/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 

Để xem nội dung Nghị định 22/2013/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 22/2013/NĐ-CP nghi dinh 222013nd cp ky boi nguyen tan dung quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc cua bo tu phap do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 22/2013/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 22/2013/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá