Download Nghị định 207/2004/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 14/12/2004 Dung lượng: 35 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng RTF  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 207/2004/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
 

Để xem nội dung Nghị định 207/2004/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 207/2004/NĐ-CP nghi dinh 2072004nd cp ky boi phan van khai nghi dinh quy dinh che do tien luong tien thuong va che do phu cap trach nhiem doi voi cac thanh vien hoi dong quan tri tong giam doc giam doc cong ty nha nuoc do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 207/2004/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 207/2004/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá