Download Nghị định 204/2004/NĐ-CP Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 14/12/2004 Dung lượng: 201 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng RTF  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 204/2004/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 
Văn bản Nghị định 204/2004/NĐ-CP còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

File 2: Tải về 2

File 3: Tải về 3

link Download Nghị định 204/2004/NĐ-CP nghi dinh 2042004nd cp ky boi nguyen tan dung nghi dinh ve che do tien luong doi voi can bo cong chuc vien chuc va luc luong vu trang do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 204/2004/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 204/2004/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá