Download Nghị định 116/2004/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật

Phát hành bởi: Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 23/4/2004 Dung lượng: 41 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng RTF  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Nghị định 116/2004/NĐ-CP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Nghị định số 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật
 

Để xem nội dung Nghị định 116/2004/NĐ-CP bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Nghị định 116/2004/NĐ-CP nghi dinh 1162004nd cp ky boi phan van khai nghi dinh sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 81cp ngay 23 thang 11 nam 1995 cua chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua bo luat lao dong ve lao dong la nguoi tan tat do chinh phu ban hanh , tai Nghị định 116/2004/NĐ-CP mien phi down load xem


Tài liệu Nghị định 116/2004/NĐ-CP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá