Download Mẫu quyết định tăng lương Quyết định tăng lương cho nhân viên

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 07/5/2013 Dung lượng: 16 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu quyết định tăng lương bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Đi làm ai cũng muốn được tăng lương, khi thấy giám đốc quyết định tăng lương ai cũng vui vẻ, xin giới thiệu mẫu quyết định tăng lương cho các bạn tham khảo
 

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐCCông ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ……………….

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ:........... ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

 

link Download Mẫu quyết định tăng lương , tai Mẫu quyết định tăng lương mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu quyết định tăng lương được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá