Download Mẫu hợp đồng thuê xe hợp đồng thuê xe

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/5/2013 Dung lượng: 39 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu hợp đồng thuê xe bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Muốn thuê xe hay mượn xe cần làm hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng 11 năm 2007, chúng tôi gồm :

BÊN A: CÔNG TY ...................... (Bên thuê)

- Địa chỉ : .............................

- Đại diện : ............................. - Chức vụ: Giám đốc

- Mã số thuế : .............................

BÊN B: CÔNG TY ............................. (Bên cho thuê)

- Địa chỉ : .............................

- Điện thoại: : .............................

- Đại diện : ............................. - Chức vụ: Giám đốc

- Mã số thuế :.............................

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khỏan như sau:

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời gian cho thuê.

+ Xe INOVA – Toyota sản xuất năm 2007, biển số kiểm soát 52Z – ..........

+ Lái xe: ............................., sinh năm .............., giấy phép lái xe số .......... cấp ngày 06/05/2005.

ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

- Giá thuê xe là : 14.000.000 đồng/tháng ( Mười bốn triệu đồng chẵn ) ( Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT )

- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng.

link Download Mẫu hợp đồng thuê xe , tai Mẫu hợp đồng thuê xe mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu hợp đồng thuê xe được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá