Download Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất Xin thỏa thuận bồi thường

Phát hành bởi: UBND TP Hà Nội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/5/2013 Dung lượng: 22 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Khi cá nhân hay tổ chức có sử dụng phần đất của người khác thì phải bồi thường tiền cho phần đất sử dụng đó, để tham khảo thêm những điều khoản bồi thường đất, bạn có thể tham khảo mấu giấy thỏa thuận bồi thường đất dưới đây
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY THỎA THUẬN
Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

 

Tôi tên là: .................................................... sinh năm:.......................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................... do:.....................................................................................

cấp ngày: ............................................... tháng............................. năm..............................................................

Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất:

Diện tích: ............................ m2

Thuộc thửa:.............. Tờ bản đồ số .............. bộ địa chính...........................................................................

Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo “Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 số:...... ngày.... tháng........năm........do đơn vị đo đạc lập là .......................

- Nguyên phần đất do người đang quản lý sử dụng có tên là:

Ông (Bà):................................................................ sinh năm:..........................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... do:..............cấp ngày:........... tháng........... năm...........................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................................

 

 

link Download Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất , tai Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá