Download Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc Giấy nhận tiền đặt cọc

Phát hành bởi: Download123.vn Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/5/2013 Dung lượng: 34 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Khi muốn mua hàng để đảm bảo cho người mua hàng sau khi đặt cọc thì cần yêu cầu người nhận tiền viết biên nhận tiền đặt cọc, với mẫy giấy biên nhận tiền đặt cọc sau sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi hợp tác mua bán hàng hóa
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………....………………………………………………………........

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:…...….Nơi cấp: ……………………………………........

Địa chỉ:………………...…………………………..................................………………………......................

Có Bán cho

Ông (Bà):…………………………………………………………...……………………………......................

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:……….Nơi cấp: …………………………......................

Địa chỉ:………………...…………………………..................................……………………………...............

Tài sản bán là: …………………………………………………………………………………......................

Số lượng: ………………...................(Bằng chữ:…………………………………)

Giá bán:…………………........................……(Bằng chữ:...………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………..…………………….................................

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Ông (Bà):………………….…đã đặt cọc:……………….(Bằng chữ:……………………..)

cho Ông (Bà):……………………………..…để mua …………………………………...........................

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)………....số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…….…(Bằng chữ:……….) cho Ông (Bà)………….. chậm nhất vào…………

Trong trường hợp Ông (Bà)………………...không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

link Download Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc , tai Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá