Download Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 25/4/2013 Dung lượng:
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Hướng dẫn các bạn cách viết một mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp hợp pháp để các bạn có thể tham khảo.
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửii: - UBND xã ...........
- BGH Trường:.......

Em tên là:..................

Sinh ngày:.................

Quê quán:.................

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá thi ngày …… tháng …… năm 20……

Tại hội đồng coi thi:.................

Kết quả: Hỏng

Nay em làm đơn này kính đề nghị:.................

- BGH trường xác nhận cho em không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

- UBND xã xác nhận cho em không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lí do:

 

Bạn có thể tải đơn xin thi lại tốt nghiệp miễn phí tại website này để tìm hiểu rõ hơn

link Download Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp , tai Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá