Download Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Xin nghỉ học giữ kết quả học tập

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 25/4/2013 Dung lượng: 84 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Các bạn sinh viên khi đang đi học nhưng khi có công việc cần phải nghỉ học một thời gian và bảo lưu kết quả học tập để một thời gian sau có thể tiếp tục công việc học tập của mình, xin giới thiệu với các bạn mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập được sử dụng hầu hết các trường đại học
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học ……

 

Tôi tên:………………………………Mã số:………………….....................

Ngày sinh:……………………..Nơi sinh:…………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

Hiện đang học lớp:……………………..…….Khóa:…………..…………...

Thuộc Khoa:….……………………………...………………………………

Hệ đào tạo……………………………………...... tại Trường Đại học ………….

Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học …………. cho phép Tôi được nghỉ học kể từ ngày …/……/…..đến ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học kỳ:………năm học: 20…..- 20…..

Gồm các học phần dưới đây:

 

Để biết thêm chi tiết mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời bảo lưu kết quả học tập tại website này

link Download Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập , tai Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá