Download Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Phát hành bởi: UBND TP Hà Nội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/5/2013 Dung lượng: 26 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Khi đất bạn đang sử dụng canh tác nông nghiệp muốn chuyển sang làm đất ở hay bán làm đất ở thì cần chuyển mục đích sử dụng đất, xin giới thiệu mẫu đơn Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố hà nội
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

                       - Ủy ban nhân dân quận, huyện………………

                  - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi t ên chủ hộ):.................

2. Chứng minh nhân dân số:………… do……cấp ngày… .tháng…….năm…………

3. Địa chỉ thường trú :..............................

4. Địa chỉ liên hệ:..........................Điện thoại:........................

5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện):............do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.............do (Ủy ban nhân dân................) cấp ngày............tháng...........năm

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:............m2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên….....lập ngày...tháng....năm......) hoặc trích lục bản đồ địa chính số….ngày………của ............

7. Mục đích sử dụng mới:

8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):

9. Cam kết :

 

Tải mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để biết thêm cbi tiết

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

Bạn có thể tải thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để biết thêm những thủ tục cần thiết khác

link Download Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất , tai Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá