Download Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng Sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Phát hành bởi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/5/2013 Dung lượng: 33 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho các công trình nhà ở riêng lẻ ở thành phố
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . .

1. Tên chủ đầu tư: ................................................................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..............................................................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................................................................

- Số điện thoại: .....................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2.

- Tại: ......................................................... Đường: .............................................................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...................................................................................

- Tỉnh, thành phố: ................................................................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ...................................................................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ..........................................................................................................................................

 

link Download Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng , tai Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá