Download Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Xin chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phát hành bởi: Bộ Xây dựng Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/5/2013 Dung lượng: 113 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Để có thể thực hiện các công trình xây dựng cần phải được cấp giấy phép xây dựng, xin giới thiệu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 

(Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số:.15../2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

..........,ngày.......tháng.......năm......

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
...................................................
.

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6. Địa chỉ thường trú: 7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động xây dựng (đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, khảo sát xây dựng):

- Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

 

Tải đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề để biết thêm những thông tin và thủ tục cần thiết

link Download Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề , tai Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá