Download Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Gia hạn giấy phép xây dựng

Phát hành bởi: UBND TP Hà Nội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/5/2013 Dung lượng: 32 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Khi gia hạn giấy phép xây dựng cần làm đơn gửi lên cấp quản lý, để các bạn tham khảo tốt hơn xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG

Kính gửi:..........................................................................

Tôi tên:.....................................................sinh năm:..........................

Chứng minh nhân dân số: do:.............................. cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:...................Số nhà:........ đường: ......................phường (xã): quận (huyện): .................

- Là chủ đầu tư công trình tại số: .............đường:................phường (xã):............  quận (huyện): ..........đã được 2 cấp Giấy phép xây dựng số:.............    ngày….tháng…. năm…...

- Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……….ngày......tháng.....năm…do.........cấp.

 

Tải đơn đề nghị điều chỉnh nội dung trong xây dựng để biết thêm những thủ tục cần thiết khác

link Download Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung , tai Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá