Download Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng Biên bản xử phạt vi phạm xây dựng

Phát hành bởi: Bộ Xây dựng Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/5/2013 Dung lượng: 24 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Giới thiệu mẫu biên bản vi phạm xây dựng và phương hướng giải quyết
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN: ……..
ỦY BAN NHÂN DÂN -------------
PHƯỜNG (XÃ) ……

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

Chúng tôi gồm:

Họ tên: ……………….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) ……..

Đại diện cho UBND phường ………....................

Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ……………………………………………………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………….

Đại diện tổ dân phố: ……………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ………………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………

Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới….)

link Download Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng , tai Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá