Download Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 25/4/2013 Dung lượng: 45 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Sau một thời gian đi học hỏi kingh nghiệm hay đi công tác xa bạn cần viết báo cáo tình hình và kết quả học tập với cấp trên, xin giới thiệu mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập
 
CÔNG TY …………….
--------------------------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày . . . tháng . . . năm 200…

 BÁO CÁO
Tình hình và kết quả học tập

Kính gửi: .......................................................

Họ và tên: .............................................................................................................................

Ngày và nơi sinh: .................................................................................................................

Quê quán: .............................................................................................................................

Nơi công tác tại : ..................................................................................................

Nơi đến công tác (học tập) : (Ghi rõ tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel; Fax; Email).............

Thời gian đi công tác (học tập): ...........................................................................................

Kinh phí: ..............................................................................................................................

Nội dung (các công việc đã làm): ........................................................................................

 

link Download Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập , tai Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá