Download Hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Khảo sát thiết kế bản vẽ

Phát hành bởi: Bộ Xây dựng Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 01/7/2004 Dung lượng: 53 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Giới thiệu mẫu hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công cho các công ty đấu thầu xây dựng
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

 HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG DỰ ÁN :
GÓI THẦU SỐ: ……

Các Căn cứ:

Luật xây dựng số: 16/2003/QH 11 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 10/12/2003 có hiệu lực từ ngày 01/07/2004;

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chỉnh phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/7/1989;

Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Hồ sơ mời thầu Gói thầu số ….. (Bao gồm công việc thiết kế bản vẽ thi công) do ……… làm Chủ đầu tư,

Xét nhu cầu năng lực các bên tham gia dự án.

Hôm nay, ngày ….. tháng ..... năm 2007, chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN BÊN A: CÔNG TY A

- Ông : Trần Văn A

- Chức vụ : Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : ...........................

- Điện thoại : ...............................

- Fax : ........................

- Mã số thuế : .................................

- Tài khoản : ......................

- Tại :.........................

II. ĐẠI DIỆN BÊN B: CÔNG TY B

- Ông : Nguyễn Văn B...............

- Chức vụ : Giám đốc Công ty.................

- Địa chỉ : .................

- Điện thoại : ....................

- Fax : ........................

- Mã số thuế : ....................

- Tài khoản : .....................

- Tại :.........................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc khảo sát thiết kế BVTC thầu Gói thầu số …….. (Bao gồm công việc thiết kế bản vẽ thi công).

 

Để biết thêm chi tiết bạn có thể tải mẫu hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công

link Download Hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công , tai Hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công mien phi down load xem


Tài liệu Hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá