Download Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở nông thôn Xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho nông thôn

Phát hành bởi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/5/2013 Dung lượng:
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở nông thôn bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Hướng dẫn và mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở nông thôn
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

 

Kính gửi: ......................................

1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................................................................

- Số chứng minh thư: .....................................Ngày cấp: .....................................................................................

- Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...........................................................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ......................................................................................................................................................

3. Nội dung xin phép xây dựng: ............................................................................................................................

- Diện tích xây dựng tầng một .........................m2 ...............................................................................................

- Tổng diện tích sàn ......................... m2 ..............................................................................................................

- Chiều cao công trình .......................m; số tầng ................................................................................................

4. Cam kết:...............................................................................................................................................................

 

link Download Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở nông thôn , tai Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở nông thôn mien phi down load xem


Tài liệu Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho nhà ở nông thôn được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá