Download Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 Đề thi học kỳ toán lớp 3 và Hướng dẫn làm bài

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 01/5/2013 Dung lượng: 80 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Giới thiệu bộ đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 sẽ là tài liệu ôn thi tốt nhất cho các em học sinh khi bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ 2 sắp tới
 

Giới thiệu một số mẫu đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 và Hướng dẫn làm bài

Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 : mẫu số 1

          A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)

               Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

         Câu 1:  Lấy số 6000 cộng cho một phần ba của số lớn nhất có bốn chữ số thì được số :

 

             A.   15999                      B.  6033                    C.  6333                    D. 9333

 

          Câu 2: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

 

              A.   1100                         B.    1109                     C.     1099                  D.   10009

 

          Câu 3:  Thứ ba tuần này là ngày 15. Thứ hai tuần sau là ngày mấy ?

 

             A.   ngày 20                   B.   ngày 21               C.    ngày 22                 D.   ngày 23

 

          Câu 4:   5 km 4m  =………. m     .  Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là : 

            

            A.    54                               B.    504                         C.    540                        D.    5400

          Câu 5:  Biết x là thương của 100 và 2, y là 1/4  của 200. Vậy ta có :

                 A.  x > y                          B.   x < y                     C.    x = y          D.   Cả A,B,C đều sai

 

          Câu 6: Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ kém 15 phút là:

           

           A.    15 phút                         B.   30 phút                 C.    35 phút            D.    45 phút

 

       B. Phần tự luận: ( 7đ )

        Bài 1. :( 2 điểm)    Đặt tính rồi tính

        5284 + 2907            ;          6530 – 109        ;          8530 x 6 ;         5792 : 8

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

          Bài 2. ( 1,5 điểm) Tìm y , biết:

         

                        9 x y = 8109                                             1854 : y  = 1000 - 997        

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.....................................................................

 

Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 : Mẫu số 2

          A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)

               Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

         Câu 1:  Số mà có số liền trước là số lớn nhất có bốn chữ số là:

             A.   999                      B.  9998                     C. 10 000                   D. 10 001

 

          Câu 2: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

 

              A.   9000                   B.    9001                        C.     9899                     D.   10 000

 

          Câu 3:  Thứ ba của một năm thường là ngày 26 tháng 2. Thứ ba tuần sau là ngày mấy của tháng 3 ?

 

             A.   ngày 3               B.   ngày 4                     C.    ngày 5                 D.   ngày 6

 

          Câu 4:   98 m 4cm  =………. cm     .  Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là : 

            

            A.    984                       B.    9804                           C.    9840                      D.    98040

          Câu 5:  Biết x là thương của 120 và 2, y là 1/4 của 200, z gấp 2  lần 35. Vậy ta có :

                 A.  x > y                    B.   x < y                         C.    x = y                     D.   y < x < z

 

          Câu 6: Thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ kém 15 phút là:

           

           A.    15 phút                   B.   30 phút                      C.    35 phút                   D.    45 phút

 

       B. Phần tự luận: ( 7đ )

        Bài 1. :( 2 điểm)    Đặt tính rồi tính

        15 829 + 2907         ;      35 063– 10 971        ;      2069  x   7 ;         8586 : 9

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Ngoài 2 đề thi toán lớp 3 dành cho kỳ thi học kỳ 2 này các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều đề thi toán lớp 3 khác tại website này

        
 

 

link Download Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 , tai Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 mien phi down load xem


Tài liệu Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá