Download Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 Tổng hợp một số đề thi học kỳ toán lớp 2

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 13/5/2013 Dung lượng: 41 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng zip  
  • Để tải Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Tổng hợp một số đề thi học kỳ môn toán lớp 2 của các trường tiểu học nổi tiếng và một số đề thi học sinh giỏi để các thầy cô và phụ huynh có thể tìm hiểu, cho các em các mẫu đề thi tốt nhất
 

Giới thiệu mẫu đề thi toán lớp 2 gồm 5 bài, các bạn có thể xem đáp án đề thi ở phía cuối bài

 

ĐỀ THI TOÁN LỚP 2

HỌC KỲ II

 

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :  (2đ)

         47  +  47               52  -  25                 602  +   35                      538  -  400   

         ………………           ……………..             ………………                     ………………...

       ………………           ……………..             ………………                     ………………...

       ………………           ……………..             ………………                     ………………...

       ………………           ……………..             ………………                     ………………...

Bài 2 : Tính : (2đ)

  a)  2  x  8  +  54  ……………….........      b)  23  +  15  -  19 …………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Bài 3 : Tìm  x :  (1đ)

a)    3  x  x  = 18                                       b)  x  :  5  =  6

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 4 : Một trường tiểu học có 685 học sinh. Số học sinh gái có 215 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh trai ? (2đ)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 5 : Vừa gà vừa chó đếm được 12 chân, số gà bằng số chó. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ? (1đ)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

Đáp án đề thi toán lớp 2

 

Bài 1 : (1 điểm)

Nối đúng mỗi cặp phép tính có kết quả bằng nhau được 0,25đ.

Bài 2 :  (2đ)

- Đặt và tính đúng mỗi phép tính được (0,5đ)

 (Bao gồm : Đặt tính đúng 0, 25 đ ; tính đúng kết quả 0,25 đ)

- Nếu đặt tính sai mà kết quả đúng thì không cho điểm.

Bài 3 : (2đ)

a)  2  x  8  +  54  =  16  +  54     (0,5đ)           b)  23  + 15  - 19  = 38  -  19      (0,5đ)           

                           =  70                (0,5đ)                                       = 19                (0,5đ)          

Bài 4 : (1đ)

a)    3  x  x  = 18                                       b)  x  :  5  =  6

               x  = 18 : 3      (0,25đ)                            x   =  6  x  5        (0,25đ)

               x  = 6             (0,25đ)                             x  =  30              (0,25đ) 

Bài 5 : (2 điểm)

Trường tiểu học đó có số học sinh trai là :                (0, 5đ)

   685  -  215  =   470 (học sinh)                                 (1đ)

              Đáp số:  470 học sinh trai                            (0,5đ)      

(Nếu sai hoặc thiếu tên đơn vị trừ 0,25 đ/ 1 chỗ thiếu)

Bài 6 : (1điểm)

Gà có 2 chân, chó có 4 chân. Ta có :                    (0,25đ)

         12  =  2  +  2  +  2  +  2  +  4                        (0,25đ)

         12  =  2  +  2  +  4  +  4                                (0,25đ)

    Vì gà bằng chó nên có 2 con gà và 2 con chó. (0,25đ)

* Lưu ý:

- Điểm toàn bài làm tròn số thành điểm nguyên.

- Bài làm điểm 9 hoặc điểm 10 nếu trình bày cẩu thả, có nhiều gạch sửa trừ 1 điểm vào toàn bài.

 

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số đề thi toán lớp 2 khác tại website này

link Download Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 , tai Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 mien phi down load xem


Tài liệu Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá