Download Đề thi thử đại học môn hóa 2013 của các trường nổi tiếng Tổng hợp bộ đề thi thử đại học môn hóa năm 2013

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 09/5/2013 Dung lượng: 56 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng zip  
  • Để tải Đề thi thử đại học môn hóa 2013 của các trường nổi tiếng bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Tuyển chọn những đề thi thử đại học môn hóa 2013 gồm các đề thi hay với lượng kiến thức gần như đề thi đại học để các bạn tham khảo và ôn thi đại học tốt hơn
 

 

Để phục cho việc ôn thi tốt nghiệp và thi đại học tốt hơn chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số mẫu đề thi thử đại học môn hóa để các bạn học sinh có thể tìm hiểu và ôn thi đại học tốt hơn.

Xem thêm các đề thi thử đại học môn hóa khác phía cuối bài

 

Đề thi thử đại học môn hóa : Mẫu số 1

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

Môn: HÓA HỌC; Khối B

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:………………………………………………

Số báo danh:………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg =12; Al = 27; S= 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108, Ba =137.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg và kim loại M (hóa trị II), bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl

15%, thu được dung dịch X. Trong X, nồng độ của MgCl2 là 13,04%; nồng độ của MCl2 là 7,47%. Phần

trăm khối lượng kim loại M có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 48%. B. 52%. C. 42%. D. 58%.

Câu 2: Có các phát biểu sau:

(1) Clo oxi hóa được nước tạo thành hỗn hợp hai axit HCl và HClO.

(2) Flo phản ứng với oxi tạo thành khí OF2.

(3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.

(4) Mg tác dụng chậm với nước ở nhiệt độ thường tạo ra Mg(OH)2.

(5) Khi đun nóng, axit nitric có thể oxi hóa được nhiều hợp chất như H2S, SO2, FeCl2.

(6) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng cách cho P2O5 tác dụng với nước.

(7) Trong công nghiệp, khí hiđro sunfua được điều chế từ hiđro và lưu huỳnh.

(8) Cr tan trong HCl loãng nóng nhưng không tan trong NaOH loãng nóng.

(9) Cr2O3 tan trong dung dịch HCl nhưng không tan trong dung dịch NaOH.

...........................

 

Đề thi thử đại học môn hóa : Mẫu số 2

 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI

NĂM HỌC 2012-2013

MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B

Thời gian làm bài: 90 phút;

(60 câu trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:............................................................................... Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu {<1>} đến câu {<40>})

Câu 1: Dung dịch phenol phản ứng với mấy chất trong số các chất sau đây: Na, dung dịch brom, dung dịch

NaCl, dung dịch NaOH, axit HNO3 /H2SO4 đặc, dung dịch NaHCO3, dung dịch Na2CO3, CH3COOH, HCl.

A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

Câu 2: Anđehit thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào trong số các chất sau?

A. H2/Ni, t0 B. NaOH C. AgNO3/NH3, t0 D. HCN

Câu 3: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23.

Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn

hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng

dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6g Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là:

A. 65,2%. B. 16,3%. C. 48,9%. D. 34,5%.

Câu 4: Đặcđiểm của phản ứng este hóa là:

A. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 loãng xúc tác.

B. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác.

C. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác.

D. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì.

Câu 5: Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 30,9% về khối lượng) tan hết

vào nước thu được dung dịch Y và 8,96 lít H2 (đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y thu

được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 7,8. B. 35,1. C. 27,3. D. 0.

Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch

KOH 0,40M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X

trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng 5,27

gam. Công thức của A, B là:

A. HCOOH và HCOOC3H7. B. HCOOH và HCOOC2H5.

C. C2H5COOH và C2H5COOCH3. D. CH3COOH và CH3COOC2H5.

Câu 7: Cho Na dư vào V (ml) cồn etylic 460

(khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml; của

nước là 1 g/ml) thu được 42,56 lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 475 ml B. 200 ml C. 100 ml D. 237,5 ml

Câu 8: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

......................

 

Xem thêm một số đề thi thử đại học môn Hóa và đáp án đề thi

Đề số 1 Đề thi thử đại học môn hóa trường đại học Khoa Học Tự Nhiên

Đề số 2  Đề thi thử đại học môn hóa có đáp án

Đề số 3: Đề thi thử đại học môn hóa trường chuyên Lam Sơn

 

Thông tin bổ xung về

Download Đề thi thử đại học môn hóa 2013 của các trường nổi tiếng

Để có thể xem toàn bộ đề thi thử đại học môn hóa bạn có thể tải file nén phía trên và giải nén chúng để xem các dạng đề thi cụ thể

link Download Đề thi thử đại học môn hóa 2013 của các trường nổi tiếng , tai Đề thi thử đại học môn hóa 2013 của các trường nổi tiếng mien phi down load xem


Tài liệu Đề thi thử đại học môn hóa 2013 của các trường nổi tiếng được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá