Download Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 - Trường tiểu học Sơn Kim Đề thi học sinh giỏi trường tiểu học Sơn Kim

Phát hành bởi: Download Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 13/5/2013 Dung lượng: 37 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 - Trường tiểu học Sơn Kim bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Giới thiệu đề thi học sinh giỏi trường tiểu học Sơn Kim tỉnh Ninh Bình là tài liệu để các bạn tham khảo trong kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 1
 

Giới thiệu mẫu đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 trường tiểu học Sơn Kim

Trường Tiểu học Sơn Kim 2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 1

           Thời gian: 60 phút

               Họ và tên: ..............................................................Lớp 1.....

 

de thi hoc sinh gioi toan lop 1 tieu hoc son kim

Câu 2: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách .Hỏi Lan có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

....................................................................................................................................

Câu 3:  Cho các số 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi lấy số lớn trừ đi số bé thì có kết quả là 50

Bài giải

...................................................................................................................................

Câu 4: a)An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi . Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi .

Bài giải

....................................................................................................................................

b)  Năm khoe với Bốn “ Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số ”. Hỏi hiện nay bạn Năm mấy tuổi ?

Bài giải

......................................................................................................................................

Câu 5: Vẽ 5 điểm trong đó có 3 điểm ở ngoài hình tròn và có 4 điểm ở ngoài hình vuông

de thi hoc sinh gioi toan lop 1 tieu hoc son kim

Ngoài đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 trường tiểu học Sơn Kim này ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 khác

link Download Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 - Trường tiểu học Sơn Kim , tai Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 - Trường tiểu học Sơn Kim mien phi down load xem


Tài liệu Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 - Trường tiểu học Sơn Kim được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá