Download Đề thi Toán lớp 2 Tổng hợp một số đề thi Hay môn toán lớp 2 của các trường Nổi tiếng

Phát hành bởi: PNE Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/5/2013 Dung lượng: 31,5 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng zip  
  • Để tải Đề thi Toán lớp 2 bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Các đề thi toán lớp 2 của một số trường nổi tiếng này sẽ là ngân hàng đề thi tham khảo cho các bậc phụ huynh, thầy cô và học sinh khi các em chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ.
 

Chú ý: Các bậc phụ huynh chú ý, đề thi toán cuối học kỳ 2 lớp 2 thường diễn ra trong thời gian từ 35 phút đến 40 phút, do đó các bậc phụ huynh trước khi cho con em mình làm thử thì cũng nên tính toán thời gian để theo dõi các con làm.

Ngoài đề thi toán cuối học kỳ 2 lớp 2 trên các bạn có thể tham khảo thêm một số đề thi toán lớp 2 dưới đây

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2

Đề thi toán lớp 2 cuối năm học

Đề thi toán lớp 2 và tiếng việt trường Húc Nghì


Tham khảo thêm đề thi tiếng Việt lớp 2 cuối kỳ 2

Xem trước mẫu đề thi cuối học kỳ 2 lớp 2

Mẫu đề số 1:

Họ và tên:……………………………...

Lớp: 2….Trường T H

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2010- 2011         

MÔN: TOÁN   

de thi cuoi hoc ki 2 lop 2

 

Mẫu đề thi 2:

 

TRƯỜNG TH MẠC THỊ BƯỞI

Họ và tên…………………………     Thứ ………ngày………tháng ……năm 2011    

Lớp…2A

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II -NĂM HỌC 2010-2011

Thời gian 40 phút-không kể thời gian giao đề)

Bài1 Tính nhẩm (2đ)

2 x 8 =             2 x 9 =            12 : 2 =             5 x 6  =                  

3 x 9 =              12 : 3 =           5 x 7  =             4 x 5  =                   

5 x 2 =              20 : 2 =             4 x  4  =          30 : 5 =

 

 Bài2 Tính(2đ)

5 x 7 + 25 =…………………      20 : 4 x 6 =……………………

                 =…………………                      =……………………

3 : 3 x 0    = ……………….          0 : 5 x 1 =……………………

                 =   …………..                             = …………………

 

Bài3 Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng ,mỗi hàng có 3 học sinh.Hỏi lớp 2Acó bao nhiêu học sinh ?(2đ)

 

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài4 Tính chu vi hình tam giác ABC,biết độ dài các cạnh là : (2đ)

AB = 30 cm ,        BC  = 15 cm ,       AC = 35 cm

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 Khoanh vào chữ  đặt trước kết quả đúng (2đ)

1m = …. cm                 2 x 3 = …      1 giờ = ….phút    Số bé nhất có 2 chữ số là

A   100 cm           A   5                A  24 phút         A  99           

B    10                  B   6              B  30                    B  10

C    10 dm            C  4               C  60 phút            C  11

Bài 6 Điền số thích hợp vào chỗ trống

 

                     0 x 5 = 5 x ….              1  x ….. =  …..x  1

Thứ …….. ngày …. tháng …. năm 2012

Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2

Môn : Toán (35 phút)

Họ và tên:.............................................................. Lớp: 2…

Đề bài:

Bài 1: Số liền sau của số 499 là:
A. 497            B. 498             C. 500

Bài 2: Điền dấu >, <, = tương ứng

457 …….. 467              650………650
299……... 399              401……... 397

Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:
A. 7            B. 4            C. 5

Bài 4: Giá trị của trong biểu thức x * 3 = 12 là:
A. 6           B. 4              C. 5

Bài 5: Đặt tính rồi tính
738 + 241                         846 – 734                       48 + 37                   92 – 19

………….                           ………….                        ………..                  …………
…………..                         …………..                        ………..                  ………..  
……………                       …………..                        ………..                  ………..  

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
1m = …....dm                    100cm = ……..m
1m =…….cm                    10dm = ………m

Bài 7 : Tính chu vi hình tam giác ABC biết độ dài các cạnh là

      AB = 20cm.

      BC = 30 cm.

      CA = 40cm 

………………………………………………………………………………………………………………

 Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây ?

………………………………………………………………………………………………………………

 

Đề thi toán lớp 2 : Mẫu số 2

de thi toan lop 2 hoc ky 2

Bài 3: (2 điểm) Lớp 2A có 32 học sinh xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?

                   Tóm tắt                                              Bài giải

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------------

Bài 4: (2 điểm) Thùng thứ nhất chứa được 134 l nước và ít hơn thùng thứ hai 25 l nước. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu l nước?

                   Tóm tắt                                              Bài giải

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------------     

Bài 5: (1 điểm) Số hạng thứ nhất bằng 38, số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất nhưng bé hơn 40. Tính tổng của hai số đó?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

 

 

Thông tin bổ xung về

Download Đề thi Toán lớp 2

Hướng dẫn xem tài liệu "Đề thi toán lớp 2": Bạn tải file phía trên và giải nén dùng word để mở và xem.

link Download Đề thi Toán lớp 2 , tai Đề thi Toán lớp 2 mien phi down load xem


Tài liệu Đề thi Toán lớp 2 được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá