Download Đề thi toán lớp 3 hay và mới nhất 2013 Bộ đề thi đề kiểm tra toán lớp 3

Phát hành bởi: PNE Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/5/2013 Dung lượng: 44,5 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng zip  
  • Để tải Đề thi toán lớp 3 hay và mới nhất 2013 bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Bộ đề thi Toán lớp 3 là bộ đề thi tham khảo tốt dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cho các kỳ kiểm tra giữa kỳ hay cuối kỳ
 

Các bạn có thể tham khảo thêm một số đề thi toán lớp 3 tại đây

Đề thi toán lớp 3 tất cả các kỳ

Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2

 

Mẫu đề thi toán lớp 3 : Mẫu số 1

 

Đề thi Toán lớp 3
Năm học: 2010 - 2011

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  ( 3 đ)

              Câu 1: (0.5đ)  Số liền sau của 78999 là :

                        a- 78901            b- 78991             c- 79000            d- 78100

              Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy ?

                        a- Thứ tư           b- Thứ sáu          c- Thứ  năm       d- Chủ nhật

              Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm :

                        a- 9600cm          b- 96cm              c- 906cm           d- 960cm

              Câu 4: (0.5đ) 

                      Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông  là

                                   a- 86cm              b- 43cm              c- 128cm           d- 32cm

              Câu 5: (0.5đ)   Cạnh hình vuông có chu vi 96cm  là

                                   a- 48 cm             b- 8 cm               c- 6 cm              d-  24 cm

              Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức   700  :  5  x  4     là     :

                                   a -  35                 b-  560                c-  7500             d- 150.            

         II. Tự luận (7đ)  

    Câu 1 : Đặt tính rồi tính : (2 đ)

                      7386 + 9548                 6732 – 4528                4635 x 6               6336 :  9

                   .........................            ........................          ......................        ......................

                   .........................            ........................          ......................        ......................

                   .........................            ........................          ......................        ......................

             Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)          a/. X  x 8 = 2864                                 b/. X  :  5 = 1232

                                                           ………………………….        ……………………………

                                                            ………………………….        ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có  chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm

                              Bài giải

 ……………………………………..……

……………………………………………               

……………………………………………

……………………………………………

 

Câu 4:(2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.Hỏi mua 6 bút chì như thế  hết bao nhiêu tiền ?

                          Bài giải :

  …………………..…………………………       

………………………………………...........

………………………………………………

………………………………………………

 

Câu 5: (0.5đ)

An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và  số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.

      Bài giải :


…………………………………………………..…………………………………………………............

…………………………………………………..…………………………………………………............

 

Mẫu đề thi toán lớp 3 : Mẫu số 2

 

Bài 1. (1 điểm)

a. Đọc số, viết số vào chỗ trống:

50 002 : ........................................................................................................................................       

.................................................................................Tám mươi bảy nghìn không trăm mười

b. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số liền sau của 4279 là:

  1. 4278                   B. 4269               C. 4280                   D. 4289

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a.   40 729  + 51 435       b.  81 772 - 7258             c.  21 718 x 4          d. 18 752 : 3

……...……..                 ……..……..                 …..………..             ……...….....

……...……..                 …..………..                 …..………..              ……....……

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm (1 điểm)

a) 34 568; 34 569; ………..; ………..; 34 572; ………….

b) 99 995; …………; …………; 99 998; ………….; …………

Bài 4. Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống: (1,5 điểm)

           
       
       
 

a. 1kg         999g                   b. 7m 3cm        73 cm       c.    1giờ 15 phút        80 phút

Bài 5. Tìm X ( 1 điểm)

                  a. X  x 7 = 4907                                           b.  X  :  4  =  135

Bài 6. Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

 
   

a. Dãy số liệu: 100; 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; có số thứ năm là 50                 

b. Số liền sau của 99 999 là 100 000

Bài 7. ( 1,5 điểm)

             Một cửa hàng có 10 450kg gạo, của hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 


                                                                 

Thông tin bổ xung về

Download Đề thi toán lớp 3 hay và mới nhất 2013

Hướng dẫn sử dụng tài liệu đề thi toán lơp 3 : Bạn phải tải file nén phía trên và giải nén sử dụng Word để đọc tài liệu gồm đề thi toán lớp 3 và  đáp án

 

Chúc các cháu thi tốt

                                                                                           

link Download Đề thi toán lớp 3 hay và mới nhất 2013 , tai Đề thi toán lớp 3 hay và mới nhất 2013 mien phi down load xem


Tài liệu Đề thi toán lớp 3 hay và mới nhất 2013 được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá