Download Công văn 273/VPCP-QHQT V/v mời Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Tư pháp Hungary thăm Việt Nam

Phát hành bởi: Văn phòng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 12/1/2012 Dung lượng: 28 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Công văn 273/VPCP-QHQT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Công văn số 273/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v mời Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Tư pháp Hungary thăm Việt Nam
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 273/VPCP-QHQT
V/v mời Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Tư pháp Hungary thăm Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012
 
Kính gửi:
 
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.
 
Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 40/BTP-HTQT ngày 05 tháng 1 năm 2012 về việc mời Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Tư pháp Hungary thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý Bộ Tư pháp mời Ngài Tibor Navracsics Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Tư pháp Hungary thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm 2012.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
                Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). ST 22
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Vũ Đức Đam

link Download Công văn 273/VPCP-QHQT cong van 273vpcp qhqt ky boi vu duc dam vv moi bo truong bo hanh chinh cong va tu phap hungary tham viet nam do van phong chinh phu ban hanh , tai Công văn 273/VPCP-QHQT mien phi down load xem


Tài liệu Công văn 273/VPCP-QHQT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá