Download Chỉ thị 09/CT-TTg Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 24/5/2013 Dung lượng: 273 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Chỉ thị 09/CT-TTg bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013
 

Để xem nội dung Chỉ thị 09/CT-TTg bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Chỉ thị 09/CT-TTg chi thi 09ct ttg ky boi nguyen tan dung ve viec tang cuong chi dao dieu hanh thuc hien nhiem vu tai chinh ngan sach nha nuoc nam 2013 do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Chỉ thị 09/CT-TTg mien phi down load xem


Tài liệu Chỉ thị 09/CT-TTg được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá