Download Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh Dành cho nghành thức ăn chăn nuôi

Phát hành bởi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/5/2013 Dung lượng: 122 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Sau mỗi tháng hay một thời gian nhất định nào đó cần báo cáo lại tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty, xin giới thiệu tới các bạn mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

(Tên đơn vị):........................
Số:........................................

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày . . . tháng . . . năm 200…

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Tổng cục Thuỷ sản/Cục Chăn nuôi Sở NN và PTNT

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh TĂCN của đơn vị trong thời gian …….năm 20…..như sau:

Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại/Fax/email:…………………………………………………………………………………………

Công suất thiết kế (tấn /năm): ………………………………………………………………………………

 

link Download Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh , tai Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh mien phi down load xem


Tài liệu Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá