Download Biên bản kiểm tra công trình xây dựng Kiểm tra công trình sau khi hoàn thành

Phát hành bởi: Bộ Xây dựng Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/5/2013 Dung lượng: 35 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Biên bản kiểm tra công trình xây dựng bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Sau khi công trình xây dựng hoàn thành và kiểm tra hoàn tất phải báo cáo với cấp trên qua trình tự mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng
 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)
...
____________________
Số: ___ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 BIÊN BẢN  KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:......... do:........cấp ngày:.................)

- Ngày kiểm tra: ....................................

- Địa điểm kiểm tra: ................................

- Cán bộ kiểm tra: .....................

Nội dung kiểm tra:

1. Hiện trạng công trình:

- Công trình: ........................

- Số tầng:................. Chiều cao công trình: ........m

- Kết cấu: ..........................................

- Diện tích xây dựng tầng trệt: .................

- Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: ....................

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

........................................

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

.............................................

4. Các vấn đề khác:

 

Tải Biên bản kiểm tra công trình xây dựng để biết thêm chi tiết

link Download Biên bản kiểm tra công trình xây dựng , tai Biên bản kiểm tra công trình xây dựng mien phi down load xem


Tài liệu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá