Download Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2

Phát hành bởi: PNE Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/5/2013 Dung lượng: 36,5 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Bồi dưỡng học sinh giỏi là bước quan trọng cho các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi, bộ đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 sẽ giúp các em bước đầu làm quen với cách ra đề và làm bài thi học sinh giỏi
 

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 2

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm x

a. ( x + 1) + ( x + 2) + ( x + 3) = 24

b. x + x + 8 = 24

Bài 3

a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

Bài 4: Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả” Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Bạn có thể tải tài liệu để xem chi tiết hơn

link Download Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 , tai Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 mien phi down load xem


Tài liệu Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá