Download Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT dạng doc

  • Hướng dẫn khi tải file dạng doc :

  •  Nếu chưa có Microsoft Office để đọc tài liệu này, hãy tải về Office 2007
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Giáo dục - Đào tạo
được mô tả: link download thong tu 432012tt bgdt ky boi nguyen vinh hien ban hanh dieu le hoi thi giao vien chu nhiem lop gioi giao duc pho thong va giao duc thuong xuyen do bo giao duc va dao tao ban hanh down load phan mem

Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Link download Download Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang