Download Nghị định 81/2013/NĐ-CP dạng zip

  • Hướng dẫn khi tải file dạng zip :

  •  Để giải nén tài liệu cần có trình giải nén, tải về 7Zip hoặc winrar
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Nghị định 81/2013/NĐ-CP


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Hành chính
được mô tả: link download nghi dinh 812013nd cp ky boi nguyen tan dung quy dinh chi tiet mot so dieu va bien phap thi hanh luat xu ly vi pham hanh chinh do chinh phu ban hanh down load phan mem

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Link download Download Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Nghị định 81/2013/NĐ-CP
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang