Download Quyết định 19/2013/QĐ-UBND dạng pdf

  • Hướng dẫn khi tải file dạng pdf :

  •  Nếu máy bạn chưa có trình đọc tệp PDF bạn có thể tải Forxit Reader
  •  Nếu bạn muốn tải file nhưng trình duyệt lại mở file trực tiếp xem hướng dẫn tải
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Quyết định 19/2013/QĐ-UBND


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Thuế - Lệ phí
được mô tả: link download quyet dinh 192013qd ubnd ky boi cao khoa ban hanh quy dinh ve muc thu quan ly su dung phi dau gia tai san va phi tham gia dau gia tai san tren dia ban tinh quang ngai do ubnd tinh quang ngai ban hanh down load phan mem

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đầu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Link download Download Quyết định 19/2013/QĐ-UBND đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Quyết định 19/2013/QĐ-UBND
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang