Download Thông tư 05/2013/TT-BNV dạng pdf

  • Hướng dẫn khi tải file dạng pdf :

  •  Nếu máy bạn chưa có trình đọc tệp PDF bạn có thể tải Forxit Reader
  •  Nếu bạn muốn tải file nhưng trình duyệt lại mở file trực tiếp xem hướng dẫn tải
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Thông tư 05/2013/TT-BNV


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Lao động tiền lương
được mô tả: link download thong tu 052013tt bnv ky boi tran anh tuan huong dan thuc hien nghi dinh so 362013nd cp ngay 22 thang 4 nam 2013 cua chinh phu ve vi tri viec lam va co cau ngach cong chuc do bo noi vu ban hanh down load phan mem

Thông tư số 05/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Link download Download Thông tư 05/2013/TT-BNV đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Thông tư 05/2013/TT-BNV
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang