Download Quyết định 22/2013/QĐ-UBND dạng pdf

  • Hướng dẫn khi tải file dạng pdf :

  •  Nếu máy bạn chưa có trình đọc tệp PDF bạn có thể tải Forxit Reader
  •  Nếu bạn muốn tải file nhưng trình duyệt lại mở file trực tiếp xem hướng dẫn tải
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Quyết định 22/2013/QĐ-UBND


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Chính sách
được mô tả: link download quyet dinh 222013qd ubnd ky boi le truong lu quy dinh mot so che do chinh sach doi voi dan quan tu ve va phan cap nhiem vu chi thuc hien cong tac dan quan tu ve tren dia ban tinh thua thien hue do ubnd tinh thua thien hue ban hanh down load phan mem

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chỉ thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Link download Download Quyết định 22/2013/QĐ-UBND đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Quyết định 22/2013/QĐ-UBND
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang