Download Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH dạng zip

  • Hướng dẫn khi tải file dạng zip :

  •  Để giải nén tài liệu cần có trình giải nén, tải về 7Zip hoặc winrar
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Lao động tiền lương
được mô tả: link download thong tu 082013tt bldtbxh ky boi pham minh huan huong dan nghi dinh so 462013nd cp ngay 10 thang 5 nam 2013 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua bo luat lao dong ve tranh chap lao dong do bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh down load phan mem

Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Link download Download Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang