Download Quyết định 03/2013/QĐ-UBND dạng pdf

  • Hướng dẫn khi tải file dạng pdf :

  •  Nếu máy bạn chưa có trình đọc tệp PDF bạn có thể tải Forxit Reader
  •  Nếu bạn muốn tải file nhưng trình duyệt lại mở file trực tiếp xem hướng dẫn tải
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Quyết định 03/2013/QĐ-UBND


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Lĩnh vực khác
được mô tả: link download quyet dinh 032013qd ubnd ky boi nguyen van hung ve viec quy dinh mot so che do chi tieu dam bao hoat dong cua hoi dong nhan dan cac cap do ubnd tinh kon tum ban hanh down load phan mem

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : Về việc Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt đông của Hội đồng nhân dân các cấp

Link download Download Quyết định 03/2013/QĐ-UBND đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Quyết định 03/2013/QĐ-UBND
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang